15°C
izmir HAVA DURUMU15°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BİZE ULAŞIN +90 (532) 337 99 44

Yönetmelikler

- +

Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Atlarin Enfeksiyöz Anemisi Hastaligina Karsi Korunma ve Mücadele Yönetmeligi

Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği

Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği

Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik

Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (değişiklikler dahil)

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik

Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

Yem Hijyeni Yönetmeliği

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği