14/09/2023

BELEDİYE VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL

ÇAĞRISI

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı aşağıda belitilen gündem ile 30/09/2023 tarihinde saat 14,00 da 4169/2 Sokak No:5 Atatürk Kültür Merkezi Koşukavak Mahallesi Bornova İzmir adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı yer ve saatte 07/10/2023 tarihinde yeter çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM
1. Toplantının açılışı,
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5. Başkanın konuşması,
6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
8. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,
9. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
11.Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması,
12.Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
13. Dilek ve temenniler ile Kapanış.