Hakkımızda

Türkiye çapında belediyelerde çalışan hekimlerle istişareler yapmak suretiyle ortak bir inisiyatif olarak 21 Temmuz 2017 yılında İzmir’de kuruldu. Dernek genel merkezi İzmir olmasına rağmen yaptığımız etkinliklerle ülke çapında üyeler kazandı. BVHD kuruluş amacı , belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin sorunlarına yönelik çözümler üretmek, kamuoyu araştırmaları yapmak, resmi ve resmi olmayan kurumlar nezdinde sorunların çözülmesi için girişimlerde bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek, işbirliği yapmak, üyelerinin ve veteriner hekimlik mesleğinin lehine her türlü mahkemelere  dava açmak da  dahil olmak üzere her alanda özlük haklarını korumayı amaç edinmiştir.

 

Kurulduğu günden itibaren kongreler, çalıştaylar, sempozyumlar ve eğitimler düzenleyerek veya katılımda bulunarak, hem halkı hem de Veteriner Hekimliği ilgilendiren diğer sektör ve toplulukları bilinçlendirmek için çaba göstermektedir. Dönem dönem basın açıklamaları ve TV kanallarına demeçler vererek mesleki sorunlar hakkında doğru bilgilendirmeler yapılmak kaydıyla öncelikle Belediyelerde çalışan Veteriner Hekimler başta olmak üzere mesleki dayanışmaya önem vermektedir.