Son zamanlarda  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda  Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin yasa değişiklik çalışması yapıldığı   ve bir çok tarafların görüşü  alınarak toplumsal mutabakat ile   yasallaşacağı, siyasi parti temsilcileri tarafından  gündeme getirilmektedir.

2004 yılında çıkarılan 5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunun gereği olarak, kısmen yerel yönetimlerin geçici bakımevi kurmak suretiyle, sahipsiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırıp, aşılayarak yaşadığı bölgeye geri bırakılması şeklindeki  gerçekleşen faaliyetlerle sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu yasayla aynı zamanda sahipsiz hayvanların sağlıklı olmaları ve refahının arttırılması hedeflenmiştir.

Kanunun alındığı yere geri bırakma içerikli  6. Maddesi uygulanırken yapılan hatalar, konuya bilimsel olmayan yaklaşımlarla eğilmeler, sahipli köpeklerin kayıt altına alınamaması, agresif köpeklerle ilgili yapılması gereken uygulamaların engellenmesi, yerel yönetimlerin sorunu çözmekte isteksiz olması, yeterli alt yapı kurmamaları ve bu faaliyet alanlarını sürgün yeri gibi görmesi sahipsiz hayan popülasyonu yönetimini çığrından çıkarmış ve kontrol edilemez hale getirmiştir.

Biz belediye  veteriner hekimlerinin  önceliği  halk sağlığı olduğunu unutulmamalıdır. sahipsiz hayvanların  uyutulmasından bahsedildiği şu günlerde,  daha akılcı ve  vicdani çözümler ile  toplum sağlına zarara vermeden, hayvanların yaşamasının sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Bizler her canlın yaşam hakkı var ilkesinden yola çıkarak hiçbir zaman  hayvanların uyutulmasını istemedik  ve de istemeyeceğiz..

Sahipsiz hayvan sorunun çözümü ancak veteriner hekimlerin bilgi ve becerileriyle çözülebilir