Kısa bir süre önce Etimesgut Belediyesi’nde iştirakler üzerinden çalıştırılan  veteriner hekimlerin gerekçesiz işten çıkarılmalarını anlamakta  güçlük çekiyoruz. Belediyelerde halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı gibi hizmetlerinden sorumlu meslek mensuplarının  iş haddine son vermesi, belediye veteriner hekimliğini  itibarsızlaştırmaktadır. Kaldı ki cumhuriyet halk partisinin  08/05/2024 tarihli halk sağlığı, hayvan hakları ve politikaları hakkındaki genelgesi ile özellikle “veteriner hekimlerin iştirakler üzerinden alınıp, sözleşmeli memur kadrolarına  geçirilmelerinin” talep edildiği   bir zamanda olması, genelgenin de bir anlam ifade etmediğini ortaya koymaktadır. Belediye Veteriner Hekimleri Derneği olarak CHP’ nin yayınladığı bu genelgenin ülkemizdeki sahipsiz  hayvan sorununun çözümü için ilk adımı olduğunu  ifade ederek, halk sağlığı ve sahipsiz hayvan politikalarındaki bakışını kutladığımız  bir anda  olması bizleri derinden  üzmüştür. Bu durumun tekrar gözden geçirilerek halk sağlığı ve hayvan sağlığı politikaları gözetilerek meslektaşlarımızın göreve iade edilip sözleşmeli olarak alınmalarını talep ediyoruz

Nurhan İŞLER

BVHD Yönetim Kurulu Başkanı