Belediyelerde şirketler eliyle, iş güvencesi olmadan ve kamuda çalışan akranlarından çok daha kötü koşullarda çalıştırılan veteriner hekimlerin, devlet memuru olarak kadroya geçirilmesi yerinde bir karar olacaktır. Sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimlerin iş güvencesinin, belediye  şirketlerinde; başkanların iki dudağının arasından dökülecek sözlerle bağlı olması, ciddi bir mobing unsuru oluşturmaktadır. Hayvan refahı, çevre ve halk sağlığı konusunda mesleki  yeterliliklerine göre karar verme yetisi elinden alınan meslektaşlarımız, başkanların popülist yada düşüncesiz direktiflerine boyun eğmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır.  Veteriner hekimlerin kadroya geçirilerek, çevre ve halk sağlığı konuları başta olmak üzere, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği gibi konularda, ülke yararına kararlar verebilme yeteneğine yeniden kavuşması tüm ülkenin çıkarınadır.  Sağlık konusu personel maaşlarının ucuza gelmesi gibi nedenler yüzünden riske atılamayacak kadar önemlidir. Veteriner hekimler halk sağlığının korunmasında birinci basamakta emek veren hekimlerdir. Bir siyasi partinin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı önemsiyor ve destekliyoruz. BVHD olarak her platformda konun takipçisi olacağız.

BVHD