Kamu tarafından yeterince önem verilmemiş ve üzerine düşülmemiş bir sorun olan,  sahipsiz hayvan sorunu bugün toplumun gündemine yerleşmiştir.

Veteriner Hekimler doğal olarak çalıştıkları Hayvan Refahı, Çevre Sağlığı, Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Toplum güvenliği alanlarına yönelik olarak konuyla ilgili farklı açıklamalar ve çözüm yolları önermektedir. Belediye Veteriner Hekimler Derneği olarak bu görüşlerin hepsine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.

Bu sorun toplumda kutuplaşmaya neden olmuş ve veteriner hekim meslektaşlarımız da kendi vicdani görüşleri doğrultusunda farklı kutuplara dahil olmuşlardır. Mesleki kutuplaşmayı, basına yapılan açıklamalarda ve sosyal medya üzerindeki paylaşımlarda net olarak görmekteyiz. Etik ve deontoloji kurallarına göre yapılacak her türlü açıklamanın önemli olduğunu düşünüyor, ancak taraflara meslektaşlarımızın birbirini rencide edecek cümleler kurmaktan kacinmalarını rica ediyoruz. Çözüm önerileri hakkında mesleki bir mutabakat sağlayabilmek için etik ve deontoloji kuralları içerisinde, tartışılabilir münazara ortamlarının oluşmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Unutmamalıyız ki; sahipsiz hayvan sorunun çözümünde bel kemiği meslek; veteriner hekimliktir. Tüm veteriner hekimlerin mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkmasını temenni ediyoruz. BVHD olarak bu kutuplaşma ortamından son derece rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz

BVHD