Etiket: yönetmelik

BELEDİYELERDE VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye teşkilâtı’ başlıklı 48’nci maddesinde Belediye teşkilâtı Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu,…