5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye teşkilâtı’ başlıklı 48’nci maddesinde

Belediye teşkilâtı

Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

 Bu madde uyarınca bir müdürlük kurulması için mutlaka beleciye meclis kararı gereklidir.

örnek meclis kararı

ÖRNEK MÜDÜRLÜK YÖNETMELİKLERİ

BODRUM Veteriner_Isleri_Mudurlugu_yonetmelik

CİGLİ YÖNETMELİK DÜZCE veterinerlik-mudurlugu

İZMİR BB veteriner şb YÖNETMELİK

ORHANGAZİ YÖNETMELİK

ÖDEMİŞ YÖNETMELİK

SİSLİ Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği