GÖRMEYİ ÖZLEDİĞİMİZ ANLAYIŞ

Karabağlar Belediyesi kangrenleşen bir soruna bilimsel bir yaklaşımla çözüm üretti. Üretilen çözüm tüm dünyada kabul görmüş en makul yaklaşım. Kanunlarımızda da yeri olan, ölen hayvanların yakma ünitelerinde bertaraf edilmesi yöntemi. Tüm ülkede kangrenleşen bir sorun haline gelen ölü hayvanların bertaraf konusunun en makul çözüm yolu, bir gazete haberi ile siyasete alet edilmeye çalışılıyor. Hayvanların bertarafının diğer yöntemi olan uygun alanlarda gömülme yöntemi de bilimsel bir yöntem olmasına rağmen sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Uzun yıllar boyu gerek sahipsiz kedi ve köpekleri, gerek ölen çiftlik hayvanlarını, gerekse yaban hayvanlarını gömmek için binlerce dönüm arazi kullanmak gereklidir. Arazinin seçimi konusunda ise ortalama 5 yıl içinde hayvan cesetlerini çürütecek bakteri yoğunluğunu taşıyacak toprak alanın bulunması idealdir, ancak kanuni mecburiyet değildir. İnsan mezarlık alanlarında bile yer bulmakta büyük sıkıntılar yaşanırken, hayvanları gömecek alanların oluşturulması çok zordur. Ne yazık ki arazi kaynakları sınırsız değil. Ayrıca ölüm nedeni bilinmeden gömülen hayvan cesetleri zamanla yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesine, dolaylı olarak da çevremizin kirlenmesine neden olmaktadır. Bunların haricinde bazı “influencer” olma meraklılarının da kendine malzeme yapmak için bu gömü alanlarını alet ettiklerine de şahit olmaktayız.

Henüz 14 yıllık çok genç bir belediye olmasına rağmen, sahipsiz hayvan rehabilitasyonu konusunda çok hızlı ilerlemeler kaydeden, Türkiye de sahipsiz hayvan rehabilitasyonunda klişeleri geride bırakan, merkezi sterilizasyon ünitesi gibi bir altyapıyı oluşturarak belediyelerin yaygın politikalarının bir adım önüne geçen böyle bir belediyeyi, yönetimini ve ön ayak olan veteriner hekim meslektaşlarımızı alkışlamamız, keza ülkeye örnek göstermemiz gerekmektedir. Krematoryumu gayet çağdaş ve bilimsel bir yöntem olarak benimsemeyi, sadece kangrenleşen bir soruna çözüm üretmek, çevreyi kirletmemek değil aynı zamanda bilime, konu uzmanı veteriner hekimlerin görüş ve önerilerine kulak vermek olarak kabul ediyoruz. Rehabilitasyon işini sadece reklam olarak yapmamak, önemini anlayarak icra etmek demektir. Kişiden kişiye göre değişen politikalarla değil bu görevi bilimin ışığında yapmak demektir. Ülkemizde özlemini duyduğumuz bu anlayışı sergileyen insanlar eleştirilmemeli alkışlanmalıdır.

Türkiye’ ye örnek olması dileğiyle; teşekkürler Karabağlar Belediyesi, teşekkürler Mühittin Selvitopu, teşekkür Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü.