BELEDİYE VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ (BVHD) HAKKINDA

BVHD ülke çapında yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimlerin özlük hakları hakkında
çalışmalar yapmak, mesleğin belediyelerde icra ettiği faaliyet konuları hakkında eğitim ve
seminerler düzenleyerek, üyelerinin bilgi becerilerini arttırmak ve ilgili konular kapsamında yerel
ve ülke çapındaki sorunları irdeleyerek, çözüm önerileri sunmak üzere 2017 yılında kurulmuştur.
Ülke çapında yerel yönetimlerde çalışan Veteriner Hekimleri tüzüğü gereği doğal üyesi kabul
etmekle birlikte, 120 den fazla kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Bu güne kadar gelir kaygısı
düşünmeden bir çok etkinliğe imza atarak, meslek camiasında önemli bir yer tutmuştur.
Çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar meslek örgütlerimiz tarafından da kabul görmektedir.

ÇALIŞTAY HAKKINDA

İzmir ili genelinde 30 ilçe belediyesi ve 1 büyükşehir belediyesi bulunmakta olup, tüm belediyeler
sahipsiz hayvanlar konusunda imkanları ölçüsünde faaliyet yürütmektedir. Toplamda 27 adet
hayvan rehabilitasyon ünitesi bulunmakta olup 200 civarında hekim çalışmaktadır. Ancak sahipsiz
hayvanların rehabilitasyonu çalışmalarındaki koordinasyonsuzluk, yerel yönetimlerin hedeflerine
ulaşmasını negatif yönde etkilemektedir. İzmir ili genelinde uygulanabilir bir planlama ve çözüm
önerilerinin çıkmasını hedeflediğimiz etkinliğimize sadece veteriner hekimlerin katılması
kararlaştırılmıştır. Çalıştay sivil bir inisiyatif tarafından düzenlenen ve konusunda yıllarını vererek
uzmanlaşmış veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleşecek ilk çalıştay olması açısından önem
taşımaktadır.
Çalıştay sonrası ortaya çıkan çözüm önerilerini içeren raporumuz, İzmir Valiliği, İlgili Bakanlığın İl
teşkilatı, İzmir ili yerel yönetimleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu ve ilgili STK lara bildirilecektir

Böylece il genelinde ilgili tüm kurum ve kişilerin elinin altında konuyla ilgili, etkinliği yüksek bir
plan olacaktır. Çalıştayımız Karşıyaka Belediyesinin desteği ile yapılmakta olup, masrafları BVHD
tarafından karşılanacaktır. Katılımcı Veteriner Hekimlerden ücret talep edilmeyecektir.

Yer : Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Merkezi
Tarih : 4-5 Aralık 2021 (2 gün)
Konaklamalı katılımcı sayısı : 26 kişi
Toplam katılımcı sayısı : 50 kişi

Son Başvuru Tarihi : 02/12/2021

Başvuru ve Bilgi İçin :

Derya KAMÇICI
BVHD Yön. Kur. Üyesi
Tel : 0542 499 99 37

Sinan OKÇUOĞLU
BVHD Yön. Kur. Başkanı
Tel: 0536 684 39 68