Samsun İlkadım Belediyesi Veteriner Hekimi Onur AKÇA’ya yapılanlar tarafımızca asla kabul edilememez.

Olay;
İlkadım Belediyesi’ne; Cumhuriyet Başsavsıcısı Yardımcısı imzalı, cezaevi yerleşkesinde çok sayıda köpek olduğu, ciddi sorunlar yaşandığı ve köpeklerin toplatılması konusunda gönderilen yazı ardından, DKMP de aynı yazıyı ilgi gösterip küpeli ve küpesiz tüm köpeklerin toplatılıp Samsun bakımevine nakledilmesini içeren bir evrak göndermesinin gereğinin yapılmasındır.

Yani devlet belediyeye buradaki köpekleri kısaca topla diye direktif vermiştir. Yazı veteriner işlerine sevk edilmiş ve 36 köpek bölgeden alınarak büyükşehir bakım evine sevki sağlamıştır. Görevli veteriner hekim meslektaşımız sorumluluk ve yetkisi gereğini yerine getirmiştir, mevzuata aykırı hiçbir faaliyet de bulunmamıştır.

300 köpek konulu görsel
Ellerinde hiçbir delil bulunmayan bir grup, 300 köpek rakamını ortaya atarak, önce kamyonlarla toplandığını, bunların katledildiğini, dağlara taşlara atıldığını, “Görevli Veteriner Hekim” tarafından öldürüldüğünü, kendisinin hayvanları katletmekten yana olduğu gibi asılsız söylemler yayarak toplum nezdinde karalama kampanyası yaptığını, hatta bu sözlerin küçük evladının kulağına gidecek şekilde yayıldığını hayretler içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4/g “Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.” İlkesi tam olarak böyle durumlar için mevcuttur. Yani bölgeden hayvanların alınmasını gerekçesi bu ilkedir. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Madde7/e “….. alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan….” diye devam ederek bu konuda hayvanlara yapılacak uygulamaların kararını da net bir şekilde Veteriner Hekime bırakmıştır.

Bu karalama, iftira ve yalan kampanyasını başlatanlar tarafından yapılan Cimer şikayetlerine istinaden, Kamu tarafından yapılan soruşturma ve incelemelerde, iddiaların doğru olduğu yönünde bir tek delil bulamadıkları gibi, iddiaların sahiplerinin de ellerinde hiçbir bilgi ve belge olmadan bu girişimi gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; meslektaşımız Onur AKÇA hiçbir suça karışmamış, devletin ve amirlerinin yazılı direktifleri doğrultusunda görevini layıkıyla yerine getirmiş olduğu net olarak ortadadır. Ancak bu olay bize iddia sahiplerinin ellerinde belge, delil ve bilgi olmadan tamamen art niyetle meslektaşımıza karşı iftira attıklarını, bir karalama kampanyasını evladının kulağına gidecek şekilde onursuzca yürüttüklerini göstermektedir. Bu duruma sessiz kalınması söz konusu değildir. Bundan sonra olayın sorumluları hesabını yargı karşısında verecektir.

Biz Belediye Veteriner Hekimler Derneği olarak meslektaşımıza karşı yapılan girişimleri ve girişimde bulunanları şiddetle kınıyoruz. Veteriner Hekim Onur AKÇA’yı bu yolda sonuna kadar desteklemeye devam edeceğimizi, kendisine karşı suç işleyenlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını umut ediyoruz.