KANUNLAR

➥5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

➥5393 Sayılı Belediye Kanunu

➥6343 Sayılı Veteriner Hekimlik İcrasına Dair Kanun

 

YÖNETMELİKLER

Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik

➥Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

➥Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

 

GENELGELER

Belediyelerin Sahipli Hayvanlara Yönelik Hizmetleri Konulu Genelge

Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar Hakkında Genelge (2021/24)

Tehlike Arzeden Irklar Genelgesi 7-1-2022

Tehlike Arzeden Irklar Genelgesi 12-1-2022