RAMAK KALA

7332 sayılı kanunun yasaklanan hayvan ırklarının kısırlaştırılıp, kayıt altına alınması için verdiği süre 14 Ocak 2022 tarihinde son buluyor. Ancak bu süre zarfında kayıt altına alınabilen hayvan sayısı maalesef çok az.

Yaşanan köpek saldırısı olaylarından sonra, kamu kurum kuruluşlarından gelen açıklamalar ve basında yer alan haberler, insanlarda endişeye yol açmıştır.

Kanunlarımızda “Tehlikeli ırk” olarak adlandırılan  köpekleri besleyen hayvan sahipleri köpeklerini bakımevlerine terk etmeye başlamıştır. Daha önceki açıklamalarımızda değindiğimiz üzere bakımevlerinin bu yükü kaldırması mümkün değildir ve hal-i nazırda kaldıramamıştır. Konuyla ilgili çalışan Veteriner Hekimler olarak endişeli ve çaresizce 14 ocak tarihini beklemekteyiz.

Konuyu gündemde tutmaya çaba gösteren ve çözümler üretmeye çalışan iyi niyetli hayvansever aktivistler son çare olarak bu hayvanların belediyeler eliyle kısırlaştırılmasını önermişlerdir. Bazı belediyeler mevzuata aykırı olmasına rağmen bu çözüme sıcak bakmışlardır.

Belediye Veteriner Hekimler Derneği olarak tehlikeli ırklar ile ilgili sorunların farkında olan ve bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayacak kesim olduğumuzu belirtmek isteriz. Bulunan çözüm yollarının fiiliyatta mevzuatlar açısından doğuracağı sonuçların irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Öncelikle yerel yönetimlerin bu kararı mevzuata uygun olarak alması durumunda, tehlikeli ırkların kısırlaştırılması işlemleri için seve seve taşın altına elimizi koyacağımızı toplumun her kesiminin bilmesini isteriz. Bizler hayvanlarımızın en güzel koşullarda yaşamlarını sürdürmesinin öneminin farkındayız. Bu süreçte kısırlaştırılacak hayvanlar sistem içinde legal bir statüye kavuşacak ve sahipleriyle birlikte kontrol altında yaşamaya devam edeceklerdir.

Mevzuatlara göre muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde yapılması gereken sahipli hayvanlara yönelik uygulamalardan olan “kısırlaştırma ameliyatı” yerel yönetimlerde yapıldığı taktirde, onların hak kaybına uğrayacağının da bilincindeyiz. Ayrıca biz kamuda çalışan veteriner hekimler özel sektör çalışanı meslektaşlarımızın ekmeğiyle oynanmasına da karşıyız. Ancak bu köpeklerin sahipleri tarafından bakılmaya devam edilmesinin, özel sektör çalışanı meslektaşlarımızın da faydasına olacağını düşünüyoruz. Sisteme dahil olan hayvanların özel sektör tarafından sağlık hizmetlerinin verilmeye devam edilecek olması, ilerde onların bakımevlerine terk edilmelerinin yaratacağı kayıpları da önleyecektir.

Yasal yollardan hayvan sahiplenmiş, kanunlara uygun şekilde davranmış hayvan sahiplerinin ise cezalandırılmış hissetmelerinin önüne de geçilmelidir. Mevzuata aykırı davranış gerçekleştiren kişilerin yükümlülüğü olan ödemelerin kamu tarafından karşılanması köpeklerin yararına olurken, doğru usullerle hayvan besleyen insanlar için “ne günahı var” sorusu gündeme gelmemelidir.

Yerel yönetimlerin kısırlaştırma ameliyatını ücretsiz yapması teşvikinin olması durumunda, tehlikeli ırkların kısırlaştırılmış olacağı ve üremesinin önüne geçileceği de muhakkaktır. Kayıt altında olan köpeklerin de sokaklara terk edilerek başıboş kalmayacağı, bu hayvanlardan doğacak tehlikelerin de önüne geçileceği kesindir.

Bakımevlerinin bu yükü kaldırmadığı ortadayken acilen bir çözüm geliştirilmesi gerekmektedir. Belediyelerde çalışan veteriner hekimler olarak yaklaşan büyük kriz için yetkilileri de uyarmak istiyoruz. Kapasite olarak dolmuş bakımevlerinde tehlikeli ırkları alamayacak durumdayız. Vatandaşlar köpekleri sokaklara terk etmek zorunda kalacaktır. Kanunlara göre yasak olan bu durum; fiiliyatta yine mevzuat eliyle teşvik
edilmiştir.
Gaziantep olayının benzerlerinin yaşanmasına ramak kalmıştır.

Dolu olan bakımevlerine, vatandaşın hayvanını teslim etmek istediği taktirde, nasıl bir uygulama yapılacağı belirtilmediği için de çaresiz şekilde beklemekteyiz.

Hükümetin detaylandırdığımız krizi görmesi, bu hayvanların refah içinde yaşaması, sahiplerinin endişelerden kurtulması, biz belediye veteriner hekimlerinin işlerini kolaylaştırması, özel sektör çalışanı veteriner hekimlerin hak kaybına uğramaması ve yasal yollardan usullere uygun hayvan sahiplenilmiş kişilerin de haklarının yenmemsi için acil bir çözüm planına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Tehlikeli ırkların kayıt altına alınması için verilen sürenin ilk etapta ve hemen uzatılmasını, bu süre zarfında değindiğimiz çekincelerimizi giderecek tedbirleri masaya yatırarak, gerekiyorsa mevzuat değişikliğine gitmek suretiyle çözümleri getirmesini talep ediyoruz.

Sinan OKÇUOĞLU
Belediye Veteriner Hekimler Dernegi Başkanı