İzmir’de bir göz uzmanının kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, biz veteriner hekimlerin ilgisini çekmiştir.

Paylaşımda; bir veteriner kliniği olduğu anlaşılan mekanda, beşeri göz doktorunun, kedinin gözüne müdahale ettiği ve yabancı cismi korneadan, operasyonla çıkartması resimler eşliğinde ifade edilmektedir.

Birbirine yakın meslek mensuplarının dayanışma içinde olması, tecrübelerini birbirleriyle paylaşması, başka meslek mensuplarının veteriner hekimlik alanına ilgi duyması, bizler açısından önemli ve gurur duyulacak bir noktadır.

Ancak 6343 ve 5199 sayılı kanunlar; hayvanlara yönelik tıbbi girişimlerin,  sadece veteriner hekimler tarafından yapılabileceğini, net olarak ifade etmektedir. Dolayısıyla, veteriner hekimlik mesleğine çok yakın alanlarda çalışan hekimlik ve diğer meslek mensuplarının, bu konudaki mevzuata uygun hareket etmelerinin, daha etik olacağını ve meslekler arasındaki dayanışmayı, sınırları çerçevesinde geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

İlgili meslek odalarının bu konulara yönelik duyarlılığının artmasını ve oda mensuplarına bilgilendirici çalışmalar yapmalarını temenni ederiz

BVHD Yönetim Kurulu Adına

Sinan OKÇUOĞLU