25 mayis 2022 basin aciklamasi

BASİNA DUYURULUR

Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Çalışanları halk sağlığının korunması sürecinde beşeri hekimlerle birlikte çalışmak zorundadır. Mevzuatımızda net olarak sağlık hizmetleri sınıfı personeli olan Veteriner Hekimler ve yardımcı personeli bu sınıftan dışlanarak özlük hakları kötüleştirilmiş, fiili hizmet zammı hakkı elinden alınmış, meslek icra etme imkanları yok edilmiştir. Eğitim kalitesi düşürülmüş, gereğinden fazla mezun verilmiş, kamuda yeteri istihdam yaratılmamış, boğaz tokluğuna çalışmaya zorlanarak çevre ve toplum sağlığına vereceği katkılar minimuma indirilmiştir. Sağlık sınıfına yapılacak iyileştirmelerde, ek gösterge düzenlemelerinde görmezden gelinmesi düşünülemez. Ellerinden alınan Fiili Hizmet Zammı hakkı geçmişi de kapsayacak şekilde yeniden verilerek, emeklilikte yaşam standardını karşılayacak bir gelire sahip olmaları gerekmektedir.

BVHD