T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-84859749-325.01-2547901                                14.09.2020
Konu :Belediyeler Tarafından Sahipli Hayvanlara
Verilen Hizmetler hk

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11. Maddesinin birinci
fıkrasında ” Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan
hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim ve barınma yerleri, otel hizmeti veren
hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes ve kuluçkahaneler, hayvan
hastalıkları teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları ile deney hayvanı üretici ve tedarikçileri
Bakanlıktan onay almak ve istenen kayıtları tutmakla yükümlüdür. Bu Kanun kapsamında
faaliyet gösteren muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri,
hayvan eğitim ve barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve
borsaları, damızlık kümes ve kuluçkahaneler, hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim
laboratuvarları ile deney hayvanı üretici ve tedarikçileri Bakanlıktan onay almak ve istenen
kayıtları tutmakla yükümlüdür. ” hükümleri yer almaktadır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ”
Birinci fıkra kapsamındaki muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner
hekimlere onay verilir.” hükmü bulunmaktadır.

İl Müdürlüğümüze gelen ihbarlar doğrultusunda Belediyeler tarafından sahipli hayvanlara ücret
karşılığı hizmet verildiği duyumu alınmıştır. Sahipli hayvanlara yönelik teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin Bakanlığımızca onaylanan ruhsatlı veteriner hekim muayene ve poliklinikleri tarafından yapılmakta olup, veteriner hekimler odası tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak sürdürülmektedir.
Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri kapsamında Belediyelerin sahipli hayvanlara yönelik muayene, aşı ve tedavi hizmetleri vermemesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Tam metin için;

Belediyeler Tarafından Sahipli Hayvanlara Verilen Hizmetler hk (1)