VETERİNER HEKIMLERIN FİİLİ HİZMET ZAMMI

Anayasa mahkemesine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından verilen 16.6.2006 günlü dava dilekçenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

 

İptal Dilekçesi

2006-112- anyasa mahkemesi kararı iptali

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı         : 2006/111

Karar Sayısı   : 2006/112

Karar Günü   : 15.12.2006

 

“Yine, Ziraî mücadele ve ziraî karantina teknik ve idarî işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilatı  ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur ve hizmetliler fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldıkları halde, aynı ya da benzer işleri gören özel sektörde çalışan veterinerlerin bu zamdan yararlandırılmamaları da eşitlik ilkesine aykırıdır.”

Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061230M5-1.htm