Etiket: VETERİNER MEVZUAT

Danıştay 8.Dairesi 2020/7528 E. , 2021/1532 K.

Kişinin sahipsiz sokak köpekleri tarafından saldırıya uğraması olayında idarenin hizmet kusuru olduğu  Meydana gelen maddi ve manevi zararlardan İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve valilik müteselsilen sorumlu olduğuna dair danıştay kararı…

Mevzuat

KANUNLAR ➥5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ➥ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ➥5393 Sayılı Belediye Kanunu ➥6343 Sayılı Veteriner Hekimlik İcrasına Dair Kanun   YÖNETMELİKLER ➥Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim,…