Konya ilinde, bir bakımevinde yaşanan ve sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir çalışanın kontrol altındaki köpeği darp ederek öldürdüğü görüntüleri onaylamak mümkün değildir. Görüntüde bir kişinin darp işlemini gerçekleştirdiği, bir kişinin köpeği zapt-ı rapt altında tuttuğu ve diğer kişinin de olayı çok yakından, müdahale etmeden seyrettiği izlenmektedir. Hiçbir şekilde geçerli bir neden öne sürülemeyecek bu görüntülerin sorumluları olan üç kişi için, yetkililerin gereken müdahaleyi yaparak, yasaların elverdiği en ağır yaptırımları uygulamasını Belediye Veteriner Hekimler Derneği olarak talep ediyoruz.

Genel olarak; Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürlükleri’nde Veteriner Hekimler Müdür olarak görevlendirilmektedir. Ancak çalışan personeli seçme yetkisi hiçbir zaman müdürlerde değildir. Personel atama yetkisi daire başkanlarında ve daha üst makamlarda olup, bu yaşanan olaydan dolayı veteriner hekim müdürün açığa alınmasını kabul etmiyoruz. Eğer açığa alma işlemi sorumluluk nezdinde yapılıyorsa, daire başkanının ve atamaları gerçekleştiren makamın da açığa alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Kamu kurumu olan belediyelerin üst düzey yöneticileri, kendi atadıkları işçi personelin günahını veteriner hekimlerin üzerine yıkarak, sıyrılmaya çalışmaktadırlar. Bu durum onları asla aklamayacaktır.

Veteriner hekimlerin çalıştıkları alanlardan biri olan Bakımevleri ve Rehabilitasyon merkezlerinde, beraber çalışmak zorunda bırakıldıkları işçi personelin standartları maalesef ki çok düşüktür. Bizlerin bu kişileri seçme, işten atma, başka birimlere göndermek gibi bir yetkileri olmadığı gibi, her an onların hatalarını kontrol etme ve düzeltme imkânları da bulunmamaktadır. Yıllardır dile getirdiğimiz en büyük sorunlardan birinin bu durum olmasına rağmen, maalesef elimizden bir şey gelmemektedir.

Belediyelerin yönetim kadrosunun bakımevlerini fuzuli, para götüren pis işlerden görmesi, cezalandırmak veya mobing uygulamak istedikleri personeli gönderecekleri birimler olarak düşünmesi, hem biz veteriner hekimleri zora sokmakta, hem de sorumluluğunu üstelendiğimiz hayvanlara karşı vazifemizi düzgün şekilde yerine getirmemizin de önünde büyük engel teşkil etmektedir.

Daha önce de Bolu Belediyesi’nde Veteriner İşleri Müdürü hekim meslektaşımızın, ölü hayvanları gömmek için araç tahsisi istediği ve yönetimin ona, bu işlem için tahsisini layık gördüğü çöp kamyonunun, içindeki ölü hayvanların görüntüleriyle, sosyal medyaya düşmesi sonucunda da belediye yönetimi kurban olarak veteriner hekim müdürü görevden almıştı. O gün de asıl sorumlular, kendini aklama yöntemi olarak suçu meslektaşımıza yıkmışlardı. Bu gün de aynı durum Konya’da yaşanmaktadır.

Doğru düzgün çalışmayan, kontrol edilmesi zor, kimsenin uğraşmak istemediği, çalışma disiplini olmayan, hatta amirlerine bile saldıracak kadar kötü niyetli işçi personeli bakımevlerine gönderen, meslektaşlarımı bu zor insanlarla çalışmak zorunda bırakan, belediye yönetimlerini şiddetle kınıyor, Konya’da meydana gelen bu üzücü olayda, faturanın veteriner hekimlere kesilerek asıl sorumluların sıyrılmasına göz yumulmamasını talep ediyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

Sinan OKÇUOĞLU