TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIĞA YAZI GÖNDERDİ

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdiği 09.05.2022 tarihli ve 5421954 sayılı yazısında, piyasanın düzenlenmesi ve yıllık ihtiyacın belirlenmesi ve satışların kontrol altına alınması amacıyla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Veteriner Ecza Depolarının etil alkol ve metanol satış miktarlarının belirlenerek Başkanlıklarına bilgi verilmesini istemiştir.

5 LİTRE LİMİT BELİRLENMİŞ

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi (c) bendinde

”Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde üretilerek karekodlu olarak ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilerek ambalajlara karekod basılır. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesine haiz ecza depoları eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının hükmüne göre kullanımına sunulur.

İlgili kuruluşlar ürün izlenebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiş olup, Genel Müdürlüğümüzce Veteriner Sağlık Hizmetleri veren kurum ve kuruluşların aylık tıbbi amaçlı etil alkol kullanım miktarı azami 5 litre olarak belirlenerek Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

KAÇAK İÇKİ KULLANIMINA KONTROL 

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının ilgi yazıları kapsamında etil alkol piyasasının düzenlenmesi ve etil alkolün amacı dışında (alkollü içki yapımı vs) kullanılmasının önlenmesi amacıyla;

İl Müdürlüklerimizce, sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren Veteriner Ecza Depolarından etil alkol ve/veya metanol toptan satış belgesine sahip olanların tespit edilerek yıllık tüketim miktarlarının Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, Veteriner Ecza Depolarının etil alkol satışlarının sadece veteriner muayenehane, klinik, poliklinik ve hayvan hastanesi gibi hayvan sağılığı alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ve belirlenen miktarlarda yapılması için genelge yayınlandı.

Genelge pdf  için linki açın

Alkol