Belediye Veteriner Hekimler Derneği olarak özlük hakları konusunda çalışmalar yapan faaliyet gösteren her türlü kişi ve örgüte destek vermek prensiplerimizin başında gelmektedir. Veteriner Hekim-Sen olan genel kuruluna derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyemiz ve Yalova il temsilcimiz veteriner hekim sayın Alper IŞLER katılmıştır. Alper İŞLER Genel kurula hitaben konuşma yapmıştır.

Konuşma metni;

“Belediye Veteriner Hekimler Derneği yönetim kurulu üyesi olarak; aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Derneğimiz 2017 yılında, özellikle belediyede çalışan veteriner hekimlerin arasındaki dayanışmayı arttırmak,  sorunlarını çözmek,mesleki olarak gelişimlerine katkıda bulunmak ve özlük hakları konusunda iyileştirmeler yapılması için faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Belediye Veteriner Hekimler Derneği bugüne kadar her konuda önce mesleğim ve meslektaşım düsturu ile harekete geçmiştir. Bizler için veteriner hekimlik mesleğinin görkemli günlerine geri dönmesi ve meslek mensuplarının hak ettiği yaşam koşullarına ulaşması, toplumda ve devlet nazarında gerekli saygıyı görmesi birincil derecede önem taşımaktadır. Özellikle veteriner hekimlerin kamuda yaşadığı hak kayıpları konusunda, var olan sendikaların duyarsız kalması, sivil toplum örgütlerinin ve odaların çaresizce durumu kabullenmiş olması, bizleri derneğimizi kurmaya, sizleri de bu sendikayı kurmaya yönlendirmiştir. Başarmaya çalıştınız gaye hepimizin gayesidir. Amacınız hepimizin amacıdır. İşte bu sebeplerden dolayı kuruluş dilekçenizi verdiğiniz günden beri, sendikanizi desteklemeye ve faaliyetlerinin arkasında durmaya, gönülden ortak olmaya kararlıyız. Umuyoruz ki bir gün yerel yönetimlerde de benzer bir senlika kurularak, hep beraber amacimiza giden yolda, dirsek dirseğe, omuz omuza ve kol kola beraber yürürüz. Çıktığınız  yol ve attığınız  adımların sonucunda kurduğunuz bu çok değerli sendikayı başarılı bir noktada görmeyi canı gönülden temenni ediyor sizlere, Türkiye çapında Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyelerinin selamlarını, sevgilerini ve kalplerinden geçen en güzel duygularını iletiyorum.”