ONURUMUZDAN TAVİZ VERMİYECEĞİZ

BVHD olarak 12 Ara 2022 tarihinde DOĞAL YAŞAM ALANLARI NASIL OLMALIDIR başlığı altında, üyelerimizle birlikte emek vererek hazırladığımız ve “Hangi hayvanlar Doğal Yaşam Alanlarına kabul edilmeli, Doğal Yaşam Alanlarının özellikleri neler olmalıdır,  Çalışacak personel ve işletme nasıl olmalıdır” gibi sorulara cevap verecek nitelikteki, gayet akademik çalışmamız  sahipsiz hayvanlar üzerinden var olmaya çalışan kesimlerin tepkisini çekmiştir.  Çalışmamızın amaçlarının dışında algılara sebep olacak şekilde yorumlanmasına anlam vermekte zorlanıyoruz..

Kuruluş yönergesinde  amacı; “Belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin sorunlarına yönelik çözümler üretmek, kamuoyu araştırmaları yapmak, resmi ve resmi olmayan kurumlar nezdinde sorunların çözülmesi için girişimlerde bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek, işbirliği yapmak, Üyelerinin ve Veteriner hekimlik mesleğinin lehine faaliyetlerde bulunmak…” olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak çok doğaldır ki, hükümet tarafından dillendirilen Doğal Yaşam Alanları konusunda görüş belirtir, kriterler hazırlar ve doğru bir şekilde yapılanması için elimizden geleni yaparız. Bu kriterleri belirlerken zannedildiği gibi güçten değil, tüm akademik meslek örgütlerinin yapması gerektiği gibi bilgiden, bilimden ve tecrübeden yararlanırız.

Varlığımız hekimlik anlayışımıza bağlıdır. Bizim hekimliğimiz sadece sokak hayvanları değil, aynı zamanda Veteriner Halk Sağlığı için de geçerlidir. Meslek onurumuz ve ahlakımız buradan köken alır. Ekmeğimizi hayvanlardan kazandığımız gibi söylemler yersiz ve cahilcedir. Kamuda çalışan veteriner hekimlerin maaşları hayvanlar yada hayvan severler tarafından ödenmediği gibi, çalıştırılma amacımız da bir kitleyi memnun etmek değildir. Sadece hayvan refahı açısından çalışma alanlarımızın kısıtlanmaya çalışıldığında, sonuçları tüm toplum için acı verici olur. Ekolojinin, çevrenin ve gıda güvenliğinin zarar görmesi, insanların hastalanması, yaralanması hatta ölmesi olası sonuçlardır ve son zamanlarda örneklerini de sıkça yaşamaktayız.

Bir dönem sokak hayvanları üzerinden popülist faydalar elde eden kitleler, edindikleri başarının gücüyle yerel yönetimlerde kurdukları olumsuz baskılar hala akıllardadır. Kazandıkları gücün kaybedilmeye başlanmış olmasının nedeni; halkın nezdinde ve devlette oluşmaya başlayan doğru bilinçtir.  Belediye Veteriner Hekimleri olarak bu doğru bilinç ve anlayışın gelişmesine katkı sunmak için çalışmaya kararlıyız. Mesleğimizin kutsallığı ve onuru gereği doğruları söylemekten de asla vazgeçmeyeceğiz.

BVHD olarak  edindiğimiz misyon içinde kanunlara aykırı davranış ve söylemleri hiçbir zaman tasvip etmediğimiz gibi, kendimiz de böyle bir anlayışa sahip olamayız. 7332 Sayılı kanunda  “.. belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır” hükmü nettir. Bu hükmü yok sayıp, kimi şahıs ve STK’ların görevden vazife çıkartarak, işlenen suçlarla ilgili yetkisiz bir şekilde savcılıklara başvurmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu davranışların reklam ve ajitasyon  amaçlı gerçekleştirildiğini  değerlendiriyoruz. Biz STK olarak asla böyle bir davranış içinde olmayarak, onurlu davranmaya devam edeceğiz..

Yasa ve sınır tanımayan grupların kendi istekleri doğrultusunda yapılmayan çalışmaları beğenmemeleri normaldir. Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyeleri son derece saygın bir meslek olan veteriner hekimlerden oluşur. Kimse veteriner hekimleri kuruluş amacına bağlı kalarak faaliyetlerini yürüttüğü için hakaret niteliğine varacak söylemlerle karalamaya yeltenmemelidir. Yaptığımız faaliyetlerin takip ediliyor olması bizler için olumludur. Artık anlıyoruz ki bir dönem iletişim kurmakta bile zorlandığımız kitlenin içinde de  okuyup araştıran birkaç kişi bulunmaktadır. Okuyup araştıran  vatandaşlarımızın bizleri takip ettikleri taktirde bilgilerini arttıracağını ve içinde bulundukları kitlelere de ulaştıracaklarını görmek umut vericidir. Bu süreçte yaşanacak sıkıntılar işin doğası gereğidir ve toplumumuz için bunlara göğüs germeye kararlıyız.

12 Oca 2023, 14:32